SATURDAY SEPTEMBER 28 12:30 START

Sheff Utd v Liverpool