SATURDAY SEPTEMBER 28 00:30 START

Sheff Utd v Liverpool